Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Document Actions
FZKI Info-Portál, http://fzki.uniag.sk/


Web-stránky fakulty nájdete na URL:
http://www.fzki.uniag.sk/...

 

FZKI

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
Tulipánová 7, 949 76 Nitra, SR (SK, SVK)
e-mail: dekfzki@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5412 fax: +421 (37) 641 5444
http://www.fzki.uniag.sk/

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikla v roku 1995. Poskytuje študijné programy troch stupňov: bakalársky, inžiniersky a doktorandský.

Úradná výveska fakulty je umiestnená na jej dekanáte.

Fakulta sa prioritne sústreďuje na vzdelávanie odborníkov orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, obnovu a údržbu zelene, na plánovanie a tvorbu krajiny, ochranu pôdy, vôd, ovzdušia, pozemkové úpravy, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

Na fakulte sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so zásadami Európskeho systému transferu kreditov.

 


Informácie o uplatnení absolventov, fakulte, študijných programoch, podmienkach prijatia, termínoch nájdete na http://www.fzki.uniag.sk/ a na Informácie o uplatnení absolventov, fakulte, študijných programoch, podmienkach prijatia, termínoch...Facebooku...

 

Vytvoril(a) www-fzki 11. 03. 2004 — Posledná zmena 07. 07. 2017
Acta
ENVIRO Nitra
LE:NOTRE
 
Hydrophysics
S-Oktopus
Hortivar
 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2017 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2017 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: