Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » FZKI » Dean's Office » Research » Podujatia (Events)

Podujatia (Events)

Document Actions
Up one level
Vedecko-výskumné podujatia (podujatie, konferencia, seminár, vystúpene, obhajoba, výskum). Scientific and Research Events (event, conference, presentation, workshop).
Podujatia (Events) ENVIRO Nitra 2013  
ENVIRO Nitra 2013: XVIII. Medzinárodná vedecká konferencia
Podujatia (Events) Plán vedeckých a odborných podujatí na rok 2013 na FZKI SPU v Nitre [399.7 kB]
Plán vedeckých a odborných podujatí na rok 2013 na FZKI SPU v Nitre.
Podujatia (Events) Guide for Authors ENVIRO [15.8 kB]
Guide for Authors ENVIRO (MSO DOCX, Guide_for_Authors_ENVIRO.DOCX)
Podujatia (Events) Harmonogram zápisov na doktorandské štúdium v akademickom roku 2012/2013, denná a externá forma štúdia   Pavilón záhradnej architektúry, zasadačka Dekanátu FZKI , Tulipánová 7, Nitra, 2012-09-05 09:00:00 - 2012-09-06 12:00:00 [1 kB]
Harmonogram zápisov na doktorandské štúdium v akademickom roku 2012/2013, denná a externá forma štúdia.
Podujatia (Events) Oznámenie o obhajobe dizertačných prác, 25. 7. 2012   Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZM-03, Hospodárska 7, Nitra, 2012-07-25 09:00:00 - 2012-07-25 15:30:00 [1.3 kB]
Oznámenie o obhajobe dizertačných prác. Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 6.1.11 Krajinárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 25. júla 2012 obhajoba dizertačných prác Ing. Ľubomíra Konca, Ing. Jána Záreczkeho a Ing. Ľubici Kopčovej.
Podujatia (Events) Oznámenie o obhajobe dizertačných prác, 14. 8. 2012   Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZM-03, Hospodárska 7, Nitra, 2012-08-14 09:00:00 - 2012-08-14 15:30:00 [1.3 kB]
Oznámenie o obhajobe dizertačných prác. Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 6.1.11 Krajinárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 14. augusta 2012 obhajoba dizertačných prác Ing. Jozefa Gabča, Ing. Kataríny Krupovej, Ing. Diany Tóthovej a Ing. Attila Baka.
Podujatia (Events) Oznámenie o obhajobe dizertačných prác, 15. 8. 2012   Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZM-03, Hospodárska 7, Nitra, 2012-08-15 09:00:00 - 2012-08-15 15:30:00 [1.3 kB]
Oznámenie o obhajobe dizertačných prác. Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 6.1.11 Krajinárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 15. augusta 2012 obhajoba dizertačných prác Ing. Jany Urbanovej, Ing. Zuzany Lagíňovej a Ing. Tomáša Urbana.
Podujatia (Events) Oznámenie o obhajobe dizertačných prác, 21. 8. 2012   Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre, cvičebňa TD-14, Tulipánová 7, Nitra , 2012-08-21 09:00:00 - 2012-08-21 15:30:00 [1.3 kB]
Oznámenie o obhajobe dizertačných prác. Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 21. augusta 2012 obhajoba dizertačných prác Ing. Jany Hlavatej, Ing. Radovana Šenšela a Ing. Martina Pikalíka.
Podujatia (Events) Oznámenie o obhajobe dizertačných prác, 22. 8. 2012   Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre, cvičebňa TD-14, Tulipánová 7, Nitra , 2012-08-22 09:00:00 - 2012-08-22 13:00:00 [1.3 kB]
Oznámenie o obhajobe dizertačných prác. Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 22. augusta 2012 obhajoba dizertačných prác Ing. Lenky Drobnej a Ing. Márie Mihálikovej.
Podujatia (Events) Plán vedeckých a odborných podujatí na rok 2014 na FZKI SPU v Nitre [100.7 kB]
Plán vedeckých a odborných podujatí na rok 2014 na FZKI SPU v Nitre.
Podujatia (Events) Študentská konferencia 2013  
Vedecká konferencia študentov FZKI 2013 sa bude konať v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti dňa 23. apríla 2013.
Podujatia (Events) Študentská vedecká konferencia FZKI 2012   Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra, 2012-04-25 08:00:00 - 2012-04-25 17:00:00 [1 kB]
Vedecká konferencia študentov FZKI 2012 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti.
Podujatia (Events) Týždeň slovenských knižníc so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou   SlPK, SPU, 2013-03-18 08:30:00 - 2013-03-22 17:00:00 [2.9 kB]
V rámci Týždňa slovenských knižníc ponúka Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre možnosť získať bezplatnú registráciu každému, kto privedie okrem seba ďalšieho nového čitateľa (aj jeho registrácia bude bezplatná). Ponúkame tiež bezplatné predĺženie registrácie. Odpustenie sankčných poplatkov (najmä pokút za neskoré vrátenie kníh). Každý nevrátený dokument chýba a jeho návrat (aj keď s časovým oneskorením) knižnica privíta. Informačný seminár (nielen) pre doktorandov. Termín: 22.3.2013. Miesto: nová zasadacia miestnosť pod aulou (bývalá študovňa periodík SlPK). Čas: 9:00 - 12:00 h. Program je rozdelený do troch tematických skupín: Publikačná činnosť, elektronické informačné zdroje a spracovanie publikačných výstupov. Tematické výstavky v priestoroch knižnice (materiály FAO, publikácie Agroinštitútu Nitra, materiály týkajúce sa patentov a pod.) Učenie v knižnici – pomoc pri písaní záverečných prác v podobe konzultácií k vyhľadávaniu informácií, ich spracovaniu a pod. Konzultantky v študovniach Vám ochotne pomôžu. Tešíme sa na stretnutia v knižnici.
Podujatia (Events) Veda mladých 2012   Zuberec, 2012-09-27 09:00:00 - 2012-09-29 13:00:00 [1 kB]
VII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, ich školiteľov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov...
Podujatia (Events) Veda mladých 2013   Jevíčko, Česká republika, 2013-10-24 07:00:00 - 2013-10-26 13:00:00 [1 kB]
VIII. medzinárodná vedecká konferencia
Podujatia (Events) Výberové prednášky zahraničných hostí na FZKI SPU v Nitre [1 kB]
17. až 19. a 22. apríla 2013, Tulipánová 7, TD-01 a TD-02
Podujatia (Events) Harmonogram zápisov na doktorandské štúdium v akademickom roku 2012/2013 [273.4 kB]
Harmonogram zápisov na doktorandské štúdium v akademickom roku 2012/2013 (zapis-doktorandske-studium-2012-13.pdf)
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2017 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2017 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: