Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » FZKI » Katedry » KKPPU » Vzdelávanie » Zlatica Muchová » Študijné podklady

Študijné podklady

Document Actions
Nahor
Študijné podklady k predmetom Pozemkové úpravy, Organizácia pôdneho fondu, ÚSES v pozemkových úpravách a Usporiadanie pozemkového vlastníctva. E-learningové vzdelávanie vzniká na základe podpory výskumného projektu: KEGA projekt č. 008SPU-4/2017: Otvorený vzdelávací a informačný cyklus o pozemkových úpravách a ich aspektoch s medzirezortným zastrešením.
Študijné podklady POZEMKOVÉ ÚPRAVY A CESTY ak. rok. 2009/2010  
Tieto materiály majú slúžiť ako doplňujúce informácie pre študentov pripravujúcich sa na škúšku a záverečnú štátnu skúškú z predmetu Pozemkové úpravy a cesty. Materiály sú zhromaždené z dostupných internetových zdrojov (v dokumentoch je uvedený primárny zdroj a kontakt na autora).
Študijné podklady ORGANIZÁCIA PÔDNEHO FONDU ak. rok 2017/2018  
Tieto materiály majú slúžiť ako doplňujúce informácie pre študentov pripravujúcich sa na škúšku z predmetu Organizácia pôdneho fondu. E-learningové vzdelávanie vzniká na základe podpory výskumného projektu: KEGA projekt č. 008SPU-4/2017: Otvorený vzdelávací a informačný cyklus o pozemkových úpravách a ich aspektoch s medzirezortným zastrešením.
Študijné podklady USPORIADANIE POZEMKOVÉHO VLASTNÍCTVA ak. rok 2016/2017  
Podklady k cvičeniam z predmetu Usporiadanie pozemkového vlastníctva.
Študijné podklady Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016  
Podklady k cvičeniam z predmetu ÚSES.
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: