Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » FZKI » Katedry » KKPPU » Vzdelávanie » Zlatica Muchová » Študijné podklady » ORGANIZÁCIA PÔDNEHO FONDU ak. rok 2017/2018

ORGANIZÁCIA PÔDNEHO FONDU ak. rok 2017/2018

Document Actions
Nahor
Tieto materiály majú slúžiť ako doplňujúce informácie pre študentov pripravujúcich sa na škúšku z predmetu Organizácia pôdneho fondu. E-learningové vzdelávanie vzniká na základe podpory výskumného projektu: KEGA projekt č. 008SPU-4/2017: Otvorený vzdelávací a informačný cyklus o pozemkových úpravách a ich aspektoch s medzirezortným zastrešením.
ORGANIZÁCIA PÔDNEHO FONDU ak. rok 2017/2018 Prezentácia semestrálnej práce - ŠABLÓNA  
 
ORGANIZÁCIA PÔDNEHO FONDU ak. rok 2017/2018 Semestrálny projekt  
Výsledný elaborát Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa skladá z dvoch samostatných elaborátov: Dokumentácia: ČASŤ A – Prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu a Dokumentácia: ČASŤ B – Návrh funkčného usporiadania územia
ORGANIZÁCIA PÔDNEHO FONDU ak. rok 2017/2018 Štruktúra adresárov [1.7 kB]
(CD pomenujete priezviskom, príklad: Leitmanova): CD obsahuje adresáre (uvádzam to na príklade Kostolná Ves, nepoužívajte interpunkciu a medzeru): Kostolna_Ves_Tech Kostolna _Ves_Vrstevnice Kostolna _Ves_Bpej Kostolna _Ves_SVK Štruktúru adresárov si môžete stiahnuť.
ORGANIZÁCIA PÔDNEHO FONDU ak. rok 2017/2018 PODKLADY  
 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: