Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie

Semestrálny projekt

Document Actions
Nahor
Výsledný elaborát Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa skladá z dvoch samostatných elaborátov: Dokumentácia: ČASŤ A – Prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu a Dokumentácia: ČASŤ B – Návrh funkčného usporiadania územia
Semestrálny projekt Technická správa  
Technická správa
Semestrálny projekt Odporúčaná literatúra  
Odporúčaná literatúra
Semestrálny projekt GIS v pozemkových úpravách  
POKYNY: Semestrálny projekt budeme spracovávať v prostredí GIS. Je nevyhnutné, aby ste sa vopred pripravili na každé jedno cvičenie. Vždy v štvrtok ráno budú zverejnené podklady pre cvičenie na nasledujúci týždeň. Naštudujte si postupy (sú uvedené krok za krokom s video prezentáciou, nemal by s tým byť problém), nahrajte si poskytnuté súbory (na cvičení na to nebude čas). Zamýšľajte sa nad tým čo robíte, uvádzané príkazy budete neustále potrebovať v rôznych obmenách. Daná téma bude odprednášaná na cvičení, prípadné nejasnosti budú prekonzultované.
Semestrálny projekt Soil Resources Registry  
 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: