Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » FZKI » Katedry » KKPPU » Vzdelávanie » Zlatica Muchová » Študijné podklady » ORGANIZÁCIA PÔDNEHO FONDU ak. rok 2017/2018 » Semestrálny projekt » GIS v pozemkových úpravách » Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ

Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ

Document Actions
Nahor
Cvičenie sa zaoberá tvorbou databázy BPEJ a grafickým vyjadrením hodnôt jednotlivých kódov BPEJ.
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ [3.3 kB]
Organizácia pôdneho fondu. Súbor obsahuje materiál k cvičeniu 4.
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka [58.8 kB]
Teória k bonitovaným pôdno-ekologickým jednotkám. Použite nasledovné materiály na odkódovanie BPEJ (DŽATKO,M.- SOBOCKÁ,J. a kol.,2009. Príručka pre používanie máp pôdno-ekologických jednotiek. Inovovaná príručka pre bonitáciu a hodnotenie poľnohospodárskych pôd Slovenska. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, 2009. 102 s. ISBN 978-80-89128-55-6).
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.11 [71.8 kB]
 
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.12 [42.7 kB]
 
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.13 [53.5 kB]
 
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.14 [51.5 kB]
 
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.15 [50.5 kB]
 
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.16 [52.7 kB]
 
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.1 [243.5 kB]
Obr_1
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.10 [44.0 kB]
Obr.10
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.2 [248.0 kB]
Obr.2
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.3 [820.3 kB]
Obr.3
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.4a [2.2 MB]
Obr.4a
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.4b [2.1 MB]
Obr.4a
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.4c [2.0 MB]
Obr.4c
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.5 [705.1 kB]
Obr.5
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.6 [98.3 kB]
Obr.6
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.7 [49.6 kB]
Obr.7
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.8 [150.8 kB]
Obr.8
Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ Obr.9 [42.4 kB]
Obr.9
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: