Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » FZKI » Katedry » KKPPU » Vzdelávanie » Zlatica Muchová » Študijné podklady » ORGANIZÁCIA PÔDNEHO FONDU ak. rok 2017/2018 » Semestrálny projekt » GIS v pozemkových úpravách » Cvičenie 7 - Zhodnotenie priestorového a funkčného usporiadania pozemkov v krajine

Cvičenie 7 - Zhodnotenie priestorového a funkčného usporiadania pozemkov v krajine

Document Actions
Nahor
Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvoriť také pôdne (projekčné) celky, ktoré by tvarom a rozmermi vyhovovali aj modernej poľnohospodárskej technike. Nakoľko sa predpokladá, že väčšina vlastníkov po pozemkových úpravách ponechá svoje pozemky v nájmoch väčších poľnohospodárskych subjektov. Pri hodnotení lokality sa prihliada k možnému využitiu z hľadiska pôdnych vlastností (obsah humusu, hĺbka pôdneho profilu, štruktúra, skeletovitosť, geologické vlastnosti a iné), vodných pomerov (výška hladiny podzemnej vody, lokality trpiace suchom), konfigurácie terénu (sklon, členitosť, poloha k svetovým stranám), vhodnosť pestovania špeciálnych plodín (sady, vinice, chmeľnice). Všetky opatrenia a zariadenia by mali komplexne vytvoriť najvhodnejšie podmienky pre vysoko produktívne poľnohospodárstvo na úrovni drobnopestovateľov, fariem alebo poľnohospodárskych podnikov. Pri riešení tejto otázky sa má plne uplatniť zásada, že každý pôdny celok má byť využívaný len v súlade s jeho pôdno-ekologickými a produkčnými vlastnosťami, a že všetky pestovateľské, zúrodňovacie, stavebné a iné zásahy majú byť primárne odvodené od podmienok stanovíšť. Podmienky usporiadania a využívania pôdneho fondu (súčasný stav) sa riešia v obsahovom členení: Organizácia pôdneho fondu Delimitácia druhov pozemkov (rozhraničenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy) Veľkosť a tvar pôdnych celkov ornej pôdy Prejavy degradácie a potreba ochrany pôdy Technické prekážky
Cvičenie 7 - Zhodnotenie priestorového a funkčného usporiadania pozemkov v krajine Cvičenie 7 - Zhodnotenie priestorového a funkčného usporiadania pozemkov v krajine [3.7 kB]
Organizácia pôdneho fondu. Súbor obsahuje materiál k cvičeniu 7.
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: