Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » FZKI » Katedry » KKPPU » Vzdelávanie » Zlatica Muchová » Študijné podklady » Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016

Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016

Document Actions
Nahor
Podklady k cvičeniam z predmetu ÚSES.
Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016 Podklady  
Doplňujúce podklady...
Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016 Podklady - SVK katastrálne územia  
Pod názvom katastrálneho územia najdete shp vrstvu pre spracovanie mapy sucasného využitia krajiny.
Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016 Podklady OCHRANA PRÍRODY  
 
Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016 Dokumentácia RÚSES  
Stav rozpracovanosti RÚSES v SR
Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016 Prezentácia semestrálnej práce - ŠABLÓNA  
 
Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Časť B – Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav [25.7 kB]
Návrh miestneho územného systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav (MÚSES na účely pozemkových úprav) je súčasťou návrhu VZFU (§ 9 ods. 9 zákona o pozemkových úpravách). Rieši sa súbežne so VZFU, predstavuje základné vstupné informácie na vymedzenie ekologických opatrení v obvode pozemkových úprav. Dokumentácia MÚSES na účely pozemkových úprav sa spracováva ako elaborát č. 2 Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav: Dokumentácia: ČASŤ B – Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav.
Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016 Technická správa [29.2 kB]
Technická správa Časť B – Návrh MÚSES na účely pozemkových úprav sa vyhotovuje v nasledovných kapitolách:
Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016 A) ANALYTICKÁ ČASŤ [502.8 kB]
 
Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016 B) SYNTETICKÁ A INTERPRETAČNÁ ČASŤ [73.5 kB]
 
Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016 C) NÁVRHOVÁ ČASŤ [206.3 kB]
 
Územné systémy ekologickej stability ak. rok 2015/2016 Prilohy  
 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: