Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT

ICT

Document Actions
Up one level
Informačné a komunikačné technológie (Information and Communication Technologies), IKT (ICT)
ICT Centrum informačných a komunikačných technológií (CIKT). Information and Communication Technologies Centre (ICTC). [1 kB]
Centrum informačných a komunikačných technológií (CIKT), adresa, pracovníci... Information and Communication Technologies Centre (ICTC), Address, Staff...
ICT (W)LAN a IKT na FZKI SPU [1 kB]
Centrum informačných a komunikačných technológií na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre: (W)LAN a IKT na FZKI, https://fzki1.uniag.sk/FZKI-WLAN/ (prístup len zo siete SPU)
ICT Documentation  
IKT (ICT)
ICT Informations  
IKT (ICT)
ICT Downloads  
IKT (ICT)
ICT CMS Plone  
Odkazy na niektoré zdroje k CMS Plone - references to some local resources.
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2024 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2024 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: