Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » Documentation » CMS-SPU

CMS-SPU

Document Actions
Up one level
Dokumenty k nasadeniu CMS na SPU (CMS, CMS SPU, Správa obsahu na SPU, Systém správy obsahu)
CMS-SPU Rastislav Mucha, Miloslav Mucha: Content Management System as an Instant Virtualization Tool [1 kB]
Rastislav Mucha, Miloslav Mucha: Content Management System as an Instant Virtualization Tool. Virtual Study - New Trends in Higher Education, 2006.
CMS-SPU Projekt — Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre [1.6 MB]
Doplňujúce poznámky k CMS na SPU (CMS, CMS SPU, Správa obsahu na SPU, Systém správy obsahu, Plone) 8.—9. augusta 2004 spracovali: Miloslav Mucha a Rastislav Mucha (12 strán, 13 obrázkov, 1642426 bytes, pdf)
CMS-SPU Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k niektorým aspektom využívania prostriedkov IKT používateľmi. Comments on some aspects of users‭' ‬approach to ICT use. SIT 2006. [1.3 kB]
In this contribution,‭ ‬we briefly mention some aspects of implemented approach of supporting collaboration of users while archiving and protecting their important data by providing "native" and "intuitive" ‬interfaces through the integration of available applications.‭ CMS Plone,‭ ‬Zope,‭ ‬Apache,‭ ‬WebDAV/DeltaV,‭ ‬collaboration,‭ ‬groups,‭ ‬views,‭ ‬integration of applications. V tomto príspevku sú stručne spomenuté niektoré aspekty implementovaného prístupu k podpore spolupráce používateľov so súčasným archivovaním a zabezpečením ich dôležitých dát prostredníctvom poskytovania‭ "‬natívnych" a "‬intuitívnych" rozhraní integráciou dostupných aplikácií.‭ CMS Plone,‭ ‬Zope,‭ ‬Apache,‭ ‬WebDAV/DeltaV,‭ ‬spolupráca,‭ ‬pracovné skupiny,‭ ‬pohľady,‭ ‬integrácia aplikácií. SIT 2006. (link pointing to 529.2kB application/pdf)
CMS-SPU Poznámky k návrhu štruktúry systému pre internacionalizovanú správu obsahu v akademickom prostredí [303.8 kB]
Poznámky k návrhu štruktúry systému pre internacionalizovanú správu obsahu v akademickom prostredí. Notes on Structure of CMS for Internationalized Content Management in Academic Environment. Rastislav Mucha, Miloslav Mucha (content management system CMS, internationalization, CMS structure, Zope, Plone, systém správy obsahu CMS, internacionalizácia, štruktúra CMS)
CMS-SPU Mucha, M. a Mucha, R.: CMS ako univerzálny virtualizačný nástroj aka Virtuálna spolupráca a správa projektov s využitím CMS. SIT 2007. Link. HTML. [4.5 kB] [1 kB]
Mucha, M. a Mucha, R.: CMS ako univerzálny virtualizačný nástroj aka Virtuálna spolupráca a správa projektov s využitím CMS. Poznámky k využívaniu CMS a web-aplikácií (nielen) na FZKI SPU od roku 2001. Stručné vyjadrenie k niektorým možnostiam virtuálnej spolupráce a správy projektov. SIT 2007. Link. HTML. [4.5 kB]
CMS-SPU Miloslav Mucha: Optimalizácia prístupu k prostriedkom IKT. Optimization of the access to the ICT assets. UNINFOS 2006 EUNIS.SK [1.5 kB]
In this contribution, we briefly mention some aspects of implemented approach of optimization of the users' access to the ICT assets by providing the archivation and protection of their important data, transparent semi single sign on, prioritization of services and resources based on continual monitoring and flexible utilization of available technology and through the integration of existing applications. CMS Plone, Zope, Apache, WebDAV/DeltaV, collaboration, groups, views, integration of applications, segmentation. V tomto príspevku sú veľmi stručne spomenuté niektoré aspekty implementácie optimalizácie prístupu používateľov k prostriedkom IKT prostredníctvom poskytovania archivácie a zabezpečenia ich dôležitých dát, transparentného jednorázového prihlásenia, prioritizácie služieb a zdrojov na základe kontinuálneho monitorovania a flexibilného využitia dostupných technológií a integráciou existujúcich aplikácií. CMS Plone, Zope, Apache, WebDAV/DeltaV, spolupráca, pracovné skupiny, pohľady, integrácia aplikácií, segmentácia. UNINFOS 2006 EUNIS.SK. (link pointing to 317.8kB application/pdf)
CMS-SPU I-portály - brány k informáciám  
I-portály - brány k informáciám. NitLib 2005. Knižnice v digitálnom svete.
CMS-SPU Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k optimalizácii prístupu k prostriedkom IKT [1 kB]
Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k optimalizácii prístupu k prostriedkom IKT
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2023 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2023 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: