Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » IKT » Dokumentácia » CMS-SPU » Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k niektorým aspektom využívania prostriedkov IKT používateľmi. Comments on some aspects of users‭' ‬approach to ICT use. SIT 2006.

Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k niektorým aspektom využívania prostriedkov IKT používateľmi. Comments on some aspects of users‭' ‬approach to ICT use. SIT 2006.

Document Actions
In this contribution,‭ ‬we briefly mention some aspects of implemented approach of supporting collaboration of users while archiving and protecting their important data by providing "native" and "intuitive" ‬interfaces through the integration of available applications.‭ CMS Plone,‭ ‬Zope,‭ ‬Apache,‭ ‬WebDAV/DeltaV,‭ ‬collaboration,‭ ‬groups,‭ ‬views,‭ ‬integration of applications. V tomto príspevku sú stručne spomenuté niektoré aspekty implementovaného prístupu k podpore spolupráce používateľov so súčasným archivovaním a zabezpečením ich dôležitých dát prostredníctvom poskytovania‭ "‬natívnych" a "‬intuitívnych" rozhraní integráciou dostupných aplikácií.‭ CMS Plone,‭ ‬Zope,‭ ‬Apache,‭ ‬WebDAV/DeltaV,‭ ‬spolupráca,‭ ‬pracovné skupiny,‭ ‬pohľady,‭ ‬integrácia aplikácií. SIT 2006. (link pointing to 529.2kB application/pdf)

Adresa odkazu: ../../../Members/rm/mucha-mucha-prispevok_sit2006.pdf

Vytvoril(a) rm 30. 09. 2006 — Posledná zmena 14. 02. 2007
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: