Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » IKT » Dokumentácia » CMS-SPU » Miloslav Mucha: Optimalizácia prístupu k prostriedkom IKT. Optimization of the access to the ICT assets. UNINFOS 2006 EUNIS.SK

Miloslav Mucha: Optimalizácia prístupu k prostriedkom IKT. Optimization of the access to the ICT assets. UNINFOS 2006 EUNIS.SK

Document Actions
In this contribution, we briefly mention some aspects of implemented approach of optimization of the users' access to the ICT assets by providing the archivation and protection of their important data, transparent semi single sign on, prioritization of services and resources based on continual monitoring and flexible utilization of available technology and through the integration of existing applications. CMS Plone, Zope, Apache, WebDAV/DeltaV, collaboration, groups, views, integration of applications, segmentation. V tomto príspevku sú veľmi stručne spomenuté niektoré aspekty implementácie optimalizácie prístupu používateľov k prostriedkom IKT prostredníctvom poskytovania archivácie a zabezpečenia ich dôležitých dát, transparentného jednorázového prihlásenia, prioritizácie služieb a zdrojov na základe kontinuálneho monitorovania a flexibilného využitia dostupných technológií a integráciou existujúcich aplikácií. CMS Plone, Zope, Apache, WebDAV/DeltaV, spolupráca, pracovné skupiny, pohľady, integrácia aplikácií, segmentácia. UNINFOS 2006 EUNIS.SK. (link pointing to 317.8kB application/pdf)

Adresa odkazu: ../../../Members/rm/mucha_prispevok_eunis_uninfos2006.pdf

Vytvoril(a) rm 30. 09. 2006 — Posledná zmena 14. 02. 2007
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: