Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » IKT » Dokumentácia » CMS-SPU » I-portály - brány k informáciám

Miloslav Mucha, 2005: Portály a ich miesto v sprístupňovaní informácií

Document Actions
Miloslav Mucha: Portály a ich miesto v sprístupňovaní informácií, NitLib 2005.

Význam slova portál

  • Dvere, vchod, brána, zvlášť veľkých rozmerov a s impozantným vzhľadom.
  • Vchod, alebo spôsob prístupu: miestna knižnica, portál vedomostí.
  • Módne slovo (buzzword), ktoré môže znamenať množstvo rôznych vecí týkajúcich sa webu. Často používané nevhodným spôsobom pri marketingu web aplikácií.
  • Web-sídlo (website) fungujúce ako vstupný bod k iným webom/službám, často ponúkajúce, alebo sprístupňujúce možnosti vyhľadávania. Intranetové portály bývajú tiež označované ako "podnikové informačné portály" ("enterprise information portals" EIP).

Web portály

Web portály sú navrhnuté na využívanie distribuovaných aplikácií, rôzneho počtu a typov middlevéru (stredná vrstva) a hardvéru na poskytovanie služieb z množstva rôznych zdrojov. Naviac, podnikové/intranetové portály umožňujú spoluprácu a zdieľanie informácií na pracovisku.

Niektoré dôležité vlastnosti/funkcie:

Čo portál nie je:

  • Softvérová aplikácia.
  • Jednorázová prezentácia.
  • Rozcestník.

Dobre navrhnutý portál/systém správy obsahu (= "štruktúra + súbor opatrení a prostriedkov zabezpečujúcich plynulý tok obsahu a funkčnosť poskytovaných služieb") je nezávislý na svojej softvérovej realizácii, ktorá býva pritom často označovaná ako portál/CMS, aj keď predstavuje "iba" transformáciu existujúceho/vytvoreného systému prostriedkami informačných a komunikačných technológií (IKT).

Zdroje:

Vytvoril(a) www-fzki 30. 05. 2005 — Posledná zmena 25. 12. 2006
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: