Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie

Správa obsahu.

Document Actions
Nahor
Miloslav Mucha: Portály a ich miesto v sprístupňovaní informácií. Správa obsahu. NitLib 2005.
Správa obsahu. Zjednodušený diagram správy obsahu. [12.9 kB]
Diagram anatómie CMS. James Robertson: So, what is a content management system? 2003 http://www.steptwo.com.au
Správa obsahu. Viacjazyčný obsah v CMS Plone. [91.7 kB]
Ilustrácia viacjazyčného obsahu v CMS Plone.
Správa obsahu. Rozhranie na správu obsahu v CMS Plone. [127.5 kB]
Ilustrácia rozhrania na správu obsahu v CMS Plone.
Správa obsahu. Niektoré typy obsahu v CMS Plone. [114.8 kB]
Ilustrácia niektorých typov obsahu dostupných v CMS Plone.
Správa obsahu. Komunikácia členov portálu cez diskusné fórum. [111.6 kB]
Ilustrácia komunikácie členov portálu cez diskusné fórum.
Správa obsahu. Integrácia správy užívateľov do CMS Plone. [119.9 kB]
Ilustrácia správy užívateľov v CMS Plone.
Správa obsahu. Správa vlastností užívateľa v CMS Plone. [98.0 kB]
Ilustrácia správy vlastností užívateľa v CMS Plone.
Správa obsahu. Integrácia workflowov do CMS Plone. [162.3 kB]
Ilustrácia riešenia workflowov v CMS Plone.
Správa obsahu. Stavy pre jednoduchý publikačný wokflow v CMS Plone [133.9 kB]
Ilustrácia stavov pre jednoduchý publikačný wokflow v CMS Plone
Správa obsahu. Prechody pre jednoduchý publikačný wokflow v CMS Plone [136.5 kB]
Ilustrácia prechodov pre jednoduchý publikačný wokflow v CMS Plone
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: