Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » IKT » Dokumentácia » CMS-SPU » I-portály - brány k informáciám » Integrácia aplikácií a služieb.

Integrácia aplikácií a služieb.

Document Actions
Nahor
Miloslav Mucha: Portály a ich miesto v sprístupňovaní informácií. Integrácia aplikácií a služieb. NitLib 2005.
Integrácia aplikácií a služieb. Integrácia vzdialeným volaním procedúr. [2.2 kB]
Aplikácie/Služby poskytujú niektoré svoje a volajú procedúry iných aplikácie na vykonávanie činností a zdieľanie dát (synchrónne). Copyright 2003 by Gregor Hohpe and Bobby Woolf: Enterprise Integration Patterns. http://www.eaipatterns.com/
Integrácia aplikácií a služieb. Integrácia zdieľaním súborov [2.2 kB]
Aplikácie/Služby produkujú súbory/zdieľané dáta pre iné aplikácie a/alebo využívajú súbory vytvorené inými aplikáciami. Copyright 2003 by Gregor Hohpe and Bobby Woolf: Enterprise Integration Patterns. http://www.eaipatterns.com/
Integrácia aplikácií a služieb. Integrácia zasielaním správ. [2.6 kB]
Aplikácie/Služby využívajú spoločný systém výmeny správ na vykonávanie činností a zdieľanie dát (asynchrónne). Copyright 2003 by Gregor Hohpe and Bobby Woolf: Enterprise Integration Patterns. http://www.eaipatterns.com/
Integrácia aplikácií a služieb. Integrácia zdieľaním údajov cez spoločnú databázu. [2.5 kB]
Aplikácie/Služby využívajú spoločnú databázu na zdieľanie údajov. Pokročilejšou formou takejto integrácie je do istej miery aj aplikačný server. Copyright 2003 by Gregor Hohpe and Bobby Woolf: Enterprise Integration Patterns. http://www.eaipatterns.com/
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: