Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » Documentation » Data-Mining

Data-Mining

Document Actions
Up one level
Data-Mining
Data-Mining Web-rozhranie ako prostriedok uľahčenia dolovania dát pre bežných užívateľov [745.3 kB]
Web-rozhranie ako prostriedok uľahčenia dolovania dát pre bežných užívateľov. Web-UI = Data-Mining for Normal Users Made Easy. Rastislav Mucha, Zlatica Ivanová-Muchová (knowledge discovery, data-mining, web searching, R, Python, Zope, CMS Plone, objavovanie znalostí, web-vyhľadávanie)
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2023 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2023 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: