Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » IKT » Dokumentácia » Virtualization. Virtualizácia. » Virtuálne prostredia, komunikácia a viacfaktorová autentifikácia v organizačných jednotkách inštitúcie. Virtual environments, communication and multi-factor authentication in organizational units.
Pohľady

Virtuálne prostredia, komunikácia a viacfaktorová autentifikácia v organizačných jednotkách inštitúcie. Virtual environments, communication and multi-factor authentication in organizational units.

Document Actions
Rastislav MUCHA, Miloslav MUCHA: Príspevok --- Virtuálne prostredia, komunikácia a viacfaktorová autentifikácia v organizačných jednotkách inštitúcie. Article --- Virtual environments, communication and multi-factor authentication in organizational units. ( mucha-mucha-sit-2008-prispevok.pdf 253.5 kB ) This contribution briefly mentions some of the possibilities of virtualization and multi-factor authentication with a significant role for the often overlooked SSH protocol. Short information on practical aspects of implementation and deployment at Slovak Agricultural University is also provided. Self-explanatory diagrams and pictures are included. Keywords: Virtualization, QEMU, SSH, PuTTY, HTTP Proxy, Socks Proxy, Apache HTTP Server, Public Key Authentication, OpenBSD, FreeBSD, Multi-Factor Authentication, Zope, CMS Plone. Tento príspevok naznačuje niektoré možnosti virtualizácie a viacfaktorovej autentifikácie so signifikantným zapojením často prehliadaného protokolu SSH. Stručné informácie k praktickým aspektom implementácie a nasadenia v podmienkach Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sú tiež spomenuté. Samoilustračné diagramy a obrázky dopĺňajú text. Kľúčové slová: virtualizácia, QEMU, SSH, PuTTY, HTTP proxy, Socks proxy, Apache HTTP server, autentifikácia verejným kľúčom, OpenBSD, FreeBSD, viacfaktorová autentifikácia, Zope, CMS Plone.

Stiahnuť súbor

Veľkosť 253.5 kB - Typ súboru application/pdf
Vytvoril(a) rm 17. 03. 2008 — Posledná zmena 17. 03. 2008
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: