Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » IKT » Informácie » CMS Plone na FZKI » Prehľad o využívaní systémov na správu obsahu (CMS) na FZKI – súčasný stav, pripravované projekty (úvod)

Prehľad o využívaní systémov na správu obsahu (CMS) na FZKI – súčasný stav, pripravované projekty (úvod)

Document Actions
Prehľad o využívaní systémov na správu obsahu (CMS) na FZKI – súčasný stav, pripravované projekty (úvod) / Content Management Systems (CMS) Utilization at HLEF Review – Current State, New Projects (introduction), Zope, CMF, Plone, content objects, content management, user support, 2004

Miloslav MUCHA – Rastislav MUCHA

This contribution reports some experiences with development (customization), testing, and early deployment of a Zope content management framework CMF based content management system (CMS) named Plone as an collaborative user interaction tool. We focus on possibilities provided in areas as follows: easy content objects creation, collaborative tools (Forum, content discussions), data sharing. Zope, CMF, Plone, content objects, content management, user support

Už niekoľko rokov sa snažíme umožniť užívateľom na fakulte čo najviac zjednodušiť zdieľanie, prístup a umožniť samostatnú aktualizáciu informácií. Už v priebehu rokov 2000– 2001 sme začali používať ako základ pre informačnú infraštruktúru aplikačný server Zope (URL1), ktorý využíva výhody poskytované interpretovaným jazykom Python (URL2). Po dobrých skúsenostiach z vývoja predovšetkým modulov pre podporu e-learningových aktivít, sme sa rozhodli, v súlade s pôvodným zámerom, využiť možnosti plugin-riešení vyvíjaných komunitou okolo zope.org (URL3) na zabezpečenie na webe založenej správy obsahu, tak pre pracoviská, ako aj záujemcov z radov zamestnancov (študentov). Rozhodli sme sa využiť možnosti poskytované systémom správy obsahu (CMS) Plone (URL4), ktorý je vybudovaný ako užívateľsky-priateľská (simuluje grafické užívateľské rozhranie typu pracovnej plochy, ako v najrozšírenejších operačných systémoch) nadstavba nad rámcom správy obsahu (CMF, čo je toolkit na tvorbu portálov), URL5. Na platforme Plone/CMF/Zope/Python v súčasnosti funguje celouniveritný portál so zameraním na elearning (predovšetkým testovanie) testy.uniag.sk (URL6). Práve rozbiehame nasadenie rovnakých produktov ako jadra fakultného informačného systému pre FZKI na fzki.uniag.sk (URL7).

V roku 2003 sme v rámci projektov MŠ začali riešiť aj spôsob zabezpečenia ineraktívnej podpory užívateľov pri využívaní IKT, ktorý by mal v konečnom dôsledku zjednodušiť výmenu informácií medzi užívateľmi, ktorí riešia nejaký konkrétny problém a tými, ktorí im môžu poskytnúť pomoc. V priebehu práce na projekte sa ukázalo, že kombinácia Plone/CMF/Zope/Python môže byť základom riešenia. Koncom roka 2003 sme aktuálnu produkčnú verziu CMS Plone (1.05) pre ľahšiu akceptáciu užívateľmi lokalizovali aj do slovenčiny. Lokalizácia novej verzie (2.0), ktorá bude onedlho vydaná, sa pripravuje v súvislosti so spúšťaním fzki.uniag.sk, pri tejto príležitosti bude opravený a upravený aj preklad pre stabilnú verziu.

V tomto príspevku sú spomínané skúsenosti s vývojom (prispôsobením), testovaním a nasadením systému správy obsahu (CMS) Plone, ktorý je založený na rámci správy obsahu CMF vytvorenom na platforme aplikačného servera Zope. Spomínaný CMS nasadzujeme ako nástroj na spoluprácu užívateľov. Zameriavame sa na možnosti poskytované v nasledovných oblastiach: jednoduchá tvorba objektov s rôznym obsahom, nástroje na spoluprácu (Fórum, diskusie k publikovanému obsahu), zdieľanie dát.
Kľúčové slová: Zope, CMF, Plone, objekty s obsahom, správa obsahu, užívateľská podpora

[URL1] Zope Corporation [cit 2004-02-05]. Dostupné na Internete: <http://zope.com>.

[URL2] Python Home [cit 2004-02-05]. Dostupné na Internete: <http://python.org>.

[URL3] Zope Community Portal [cit 2004-02-05]. Dostupné na Internete: <http://zope.org>.

[URL4] Plone Portal [cit 2004-02-05]. Dostupné na Internete: <http://plone.org>.

[URL5] CMF Dogbowl [cit 2004-02-05]. Dostupné na Internete: <http://cmf.zope.org>.

[URL6] Portál testy.uniag.sk [cit 2004-02-05]. Dostupné na Intranete: <https://testy.uniag.sk>.

[URL7] FZKI-web [cit 2004-02-05]. Dostupné na Internete: <http://fzki.uniag.sk>.

Plný text článku prezentovaného na SIT-2004 nájdete v priloženom súbore s rovnakým názvom.

Vytvoril(a) www-fzki 05. 04. 2004 — Posledná zmena 19. 02. 2005

Lokalizácia Plone2

Vložil(a) mucha_m 16. 04. 2004 14:29
Ako môžete vidieť na týchto stránkach, CMS Plone2 sme lokalizovali do slovenčiny. Po vylepšení niektorých formulácií bude dostupná aj na stiahnutie v sekcii Downloads a bude ponúknutá ako príspevok Plone-komunite. Miloslav Mucha

Spravovanie (pridávanie) obsahu na stránkach(y) pracovísk?

Vložil(a) mucha_m 16. 04. 2004 14:34
Kedy bude možné, aby pracovníci fakulty pridávali a spravovali obsah (dokumenty, súbory, obrázky, prezentácie, správy, oznamy a pod.) v častiach týkajúcich sa ich pracovísk. Ďakujem, Miloslav Mucha

Vlastné stránky pre pracovníkov?

Vložil(a) mucha_m 16. 04. 2004 14:40
Bude možné, aby pracovníci fakulty pridávali a spravovali obsah (dokumenty, súbory, obrázky, prezentácie, správy, oznamy a pod.) v pre nich vyhradenom priestore (na vlastných stránkach)? Ďakujem, Miloslav Mucha
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: