Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » Informations » Rozvoj IKT na FZKI

Rozvoj IKT na FZKI

Document Actions
Up one level
Rozvoj informačných technológií na FZKI SPU (rozvojové plány, výstupy realizovaných projektov...).
Rozvoj IKT na FZKI Rastislav Mucha, Miloslav Mucha: Content Management System as an Instant Virtualization Tool [1 kB]
Rastislav Mucha, Miloslav Mucha: Content Management System as an Instant Virtualization Tool. Virtual Study - New Trends in Higher Education, 2006.
Rozvoj IKT na FZKI Podpora užívateľov IKT využitím technológií data-miningu (pdf) [80.4 kB]
Podpora užívateľov IKT využitím technológií data-miningu, projekt č. SPU/23, hodnotenie (skrátená verzia), február 2005. Python, Zope, CMF, CMS Plone, R, web-searching, RFC, FAQ, Howto
Rozvoj IKT na FZKI IKT na FZKI r. 2003 - aktualizované (pdf) [65.0 kB]
Aktualizovaná koncepcia rozvoja informačno-komunikačných technológií FZKI SPU v Nitre, november 2003.
Rozvoj IKT na FZKI Interaktívna podpora užívateľov – IPU (pdf) [91.8 kB]
Hodnotenie projektu "Interaktívna podpora užívateľov – IPU", január 2004. Python, Zope, CMF, CMS Plone
Rozvoj IKT na FZKI IKT na FZKI r. 2002 (pdf) [72.4 kB]
Koncepcia rozvoja informačných technológií na FZKI SPU v Nitre, január 2002.
Rozvoj IKT na FZKI IKT na FZKI r. 2003 (pdf) [76.3 kB]
Koncepcia rozvoja informačno-komunikačných technológií FZKI SPU v Nitre, február 2003.
Rozvoj IKT na FZKI Z. Ivanová, 2001: Errata - Automatizácia tvorby a vyhodnocovania didaktických testov [1 kB]
Z. Ivanová, 2001: Errata - Automatizácia tvorby a vyhodnocovania didaktických testov ( errata, didactical tests, MELT, Zope, beginning of simExaminer ), in Slovak, pdf [42.1 kB]
Rozvoj IKT na FZKI Z. Ivanová, 2001: Automatizácia tvorby a vyhodnocovania didaktických testov [1 kB]
Z. Ivanová, 2001: Automatizácia tvorby a vyhodnocovania didaktických testov ( didactical tests, MELT, Zope, beginning of simExaminer ), in Slovak, pdf [1.37 MB]
Rozvoj IKT na FZKI Modulárny e-learning pre tému, predmet - MELT (pdf) [77.5 kB]
Hodnotenie projektu "Modulárny e-learning pre tému, predmet (MELT)", február 2003. Python, Zope, CMF, CMS Plone, tests, testy, e-vzdelávanie
Rozvoj IKT na FZKI Optimalizácia prístupu k prostriedkom IKT (pdf) [243.9 kB]
Hodnotenie projektu "Optimalizácia prístupu k prostriedkom IKT", máj 2006. Python, Zope, CMF, CMS Plone, archivácia, integrácia, konsolidácia, využitie prostriedkov IKT
Rozvoj IKT na FZKI Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k optimalizácii prístupu k prostriedkom IKT [1 kB]
Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k optimalizácii prístupu k prostriedkom IKT
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2024 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2024 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: