Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » IKT » Informácie » Rozvoj IKT na FZKI

Rozvoj IKT na FZKI

Document Actions
Nahor
Rozvoj informačných technológií na FZKI SPU (rozvojové plány, výstupy realizovaných projektov...).
Rozvoj IKT na FZKI Rastislav Mucha, Miloslav Mucha: Content Management System as an Instant Virtualization Tool [1 kB]
Rastislav Mucha, Miloslav Mucha: Content Management System as an Instant Virtualization Tool. Virtual Study - New Trends in Higher Education, 2006.
Rozvoj IKT na FZKI Podpora užívateľov IKT využitím technológií data-miningu (pdf) [80.4 kB]
Podpora užívateľov IKT využitím technológií data-miningu, projekt č. SPU/23, hodnotenie (skrátená verzia), február 2005. Python, Zope, CMF, CMS Plone, R, web-searching, RFC, FAQ, Howto
Rozvoj IKT na FZKI IKT na FZKI r. 2003 - aktualizované (pdf) [65.0 kB]
Aktualizovaná koncepcia rozvoja informačno-komunikačných technológií FZKI SPU v Nitre, november 2003.
Rozvoj IKT na FZKI Interaktívna podpora užívateľov – IPU (pdf) [91.8 kB]
Hodnotenie projektu "Interaktívna podpora užívateľov – IPU", január 2004. Python, Zope, CMF, CMS Plone
Rozvoj IKT na FZKI IKT na FZKI r. 2002 (pdf) [72.4 kB]
Koncepcia rozvoja informačných technológií na FZKI SPU v Nitre, január 2002.
Rozvoj IKT na FZKI IKT na FZKI r. 2003 (pdf) [76.3 kB]
Koncepcia rozvoja informačno-komunikačných technológií FZKI SPU v Nitre, február 2003.
Rozvoj IKT na FZKI Z. Ivanová, 2001: Errata - Automatizácia tvorby a vyhodnocovania didaktických testov [1 kB]
Z. Ivanová, 2001: Errata - Automatizácia tvorby a vyhodnocovania didaktických testov ( errata, didactical tests, MELT, Zope, beginning of simExaminer ), in Slovak, pdf [42.1 kB]
Rozvoj IKT na FZKI Z. Ivanová, 2001: Automatizácia tvorby a vyhodnocovania didaktických testov [1 kB]
Z. Ivanová, 2001: Automatizácia tvorby a vyhodnocovania didaktických testov ( didactical tests, MELT, Zope, beginning of simExaminer ), in Slovak, pdf [1.37 MB]
Rozvoj IKT na FZKI Modulárny e-learning pre tému, predmet - MELT (pdf) [77.5 kB]
Hodnotenie projektu "Modulárny e-learning pre tému, predmet (MELT)", február 2003. Python, Zope, CMF, CMS Plone, tests, testy, e-vzdelávanie
Rozvoj IKT na FZKI Optimalizácia prístupu k prostriedkom IKT (pdf) [243.9 kB]
Hodnotenie projektu "Optimalizácia prístupu k prostriedkom IKT", máj 2006. Python, Zope, CMF, CMS Plone, archivácia, integrácia, konsolidácia, využitie prostriedkov IKT
Rozvoj IKT na FZKI Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k optimalizácii prístupu k prostriedkom IKT [1 kB]
Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k optimalizácii prístupu k prostriedkom IKT
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: