Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » Informations » Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages)

Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages)

Document Actions
Up one level
Linky na web SPU a weby univerzitných pracovísk. Links to Pages of Slovak University of Agriculture.
Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages) http://www.degruyter.com/view/j/ahr [1 kB]
Acta Horticulturae et Regiotecturae
Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages) fzki.uniag.sk [1 kB]
FZKI Info-Portál. FZKI Info-Portal.
Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages) www.slpk.sk [1 kB]
Slovenská poľnohospodárska knižnica. Slovak Agricultural Library.
Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages) www.fapz.uniag.sk [1 kB]
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Faculty of Agrobiology and Food Resources.
Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages) www.fbp.uniag.sk [1 kB]
Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Faculty of Biotechnolgy and Food Sciences.
Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages) www.fem.uniag.sk [1 kB]
Fakulta ekonomiky a manažmentu. Faculty of Economics and Management.
Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages) www.fesrr.uniag.sk [1 kB]
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Faculty of European Studies and Regional Development.
Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages) www.fzki.uniag.sk [1 kB]
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Horticulture and Landscape Engineering Faculty.
Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages) www.tf.uniag.sk [1 kB]
Technická fakulta. Faculty of Agricultural Engineering.
Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages) www.uniag.sk (www.spu.sk) [1 kB]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Slovak University of Agriculture in Nitra.
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2024 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2024 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: