Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie

www.fesrr.uniag.sk

Document Actions
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Faculty of European Studies and Regional Development.

Adresa odkazu: http://www.fesrr.uniag.sk

Vytvoril(a) www-fzki 18. 10. 2004 — Posledná zmena 24. 03. 2005
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: