Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections

www.fesrr.uniag.sk

Document Actions
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Faculty of European Studies and Regional Development.

The link address is: http://www.fesrr.uniag.sk

Created by www-fzki 18. 10. 2004 — Last modified 24. 03. 2005
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2016 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2016 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: