Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » Informations » Sieťové a informačné technológie 2008

Sieťové a informačné technológie 2008

Document Actions
Sieťové a informačné technológie 2008. 12. ročník celoškolského seminára s medzinárodnou účasťou.

For more information, visit
http://www.fem.uniag.sk/sit2008/

What
Konferencia
When
06. 02. 2008 from 09:00 to 18:00
Where
FEM SPU v Nitre - poslucháreň S
Name
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Contact Email
Darina.Tothova@uniag.sk
Created by www-fzki 05. 02. 2008 — Last modified 05. 02. 2008
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2024 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2024 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: