Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » Informations » zope.org

zope.org

Document Actions
The Web Site for the Zope Community. Zope is an open source application server for building content management systems, intranets, portals, and custom applications. The Zope community consists of hundreds of companies and thousands of developers all over the world, working on building the platform and Zope applications. Zope is written in Python, a highly-productive, object-oriented scripting language. Web pre Zope komunitu. Zope je open source aplikačný server vhodný na vytváranie systémov správy obsahu (CMS), intranetov, portálov a aplikácií na mieru. Zope komunita je tvorená stovkami spoločností a tisíckami vývojárov z celého sveta, ktorí pracujú na vývoji samotnej plaformy i Zope aplikácií. Zope je napísaný v jazyku Python (objektovo orientovaný skriptovací jazyk umožňujúci vysokú produktivitu).

The link address is: http://zope.org/

Created by www-fzki 24. 03. 2005 — Last modified 24. 03. 2005
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2024 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2024 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: