Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » Informations » Archív (Archive)

Archív (Archive)

Document Actions
Up one level
Archív starších informácií (IKT). Archive of older information (ICT).
Archív (Archive) Údržba serverov fzki, cms, plone, zope - maintenace   , 2007-09-21 10:30:00 - 2007-09-21 12:00:00 [1 kB]
V priebehu údržby serverov fzki, cms, plone, zope môžu byť tieto dočasne nedostupné. Za pochopenie ďakujeme. Services might be temporarily unavailable during the maintenance of the servers fzki, cms, plone, zope.
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2024 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2024 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: