Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » IKT » Informácie

Informácie

Document Actions
Nahor
IKT (ICT)
Informations CMS Plone na FZKI  
Využívanie systémov správy obsahu (CMS).
Informations CMS Related Informations  
Miscelaneous informations about CMS / Rôzne informácie o systémoch správy obsahu (CMS)
Informations Rozvoj IKT na FZKI  
Rozvoj informačných technológií na FZKI SPU (rozvojové plány, výstupy realizovaných projektov...).
Informations Linky na univerzitné pracoviská SPU (Links to University Pages)  
Linky na web SPU a weby univerzitných pracovísk. Links to Pages of Slovak University of Agriculture.
Informations plone.org [1 kB]
Home of the CMS Plone project. Plone is a user friendly and powerful open source Content Management System. Domovské stránky projektu Plone. Plone je výkonný systém správy obsahu (CMS), dostupný vrátane zdrojového kódu (open source), s príjemným užívateľským rozhraním (ovládaním).
Informations python.org [1 kB]
The official website for the Python language. Oficiálny web pre programovací jazyk Python.
Informations www.r-project.org [1 kB]
Home of the R project. R is a language and environment for statistical computing, data analysis, and graphics. Domovské stránky projektu R. R je jazyk a prostredie na štatistické výpočty, analýzu dát a grafické výstupy.
Informations Sieťové a informačné technológie 2008   FEM SPU v Nitre - poslucháreň S, 2008-02-06 09:00:00 - 2008-02-06 18:00:00 [1 kB]
Sieťové a informačné technológie 2008. 12. ročník celoškolského seminára s medzinárodnou účasťou.
Informations Sieťové a informačné technológie 2009   Nitra, SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu, S-pavilón, S-poslucháreň, 2009-02-05 09:00:00 - 2009-02-05 16:00:00 [1 kB]
Seminár Sieťové a informačné technológie
Informations UNINFOS 2009   SPU v Nitre, 2009-11-25 08:00:00 - 2009-11-27 23:55:00 [1 kB]
Medzinárodná konferencia Univerzitné informačné systémy.
Informations zope.org [1.0 kB]
The Web Site for the Zope Community. Zope is an open source application server for building content management systems, intranets, portals, and custom applications. The Zope community consists of hundreds of companies and thousands of developers all over the world, working on building the platform and Zope applications. Zope is written in Python, a highly-productive, object-oriented scripting language. Web pre Zope komunitu. Zope je open source aplikačný server vhodný na vytváranie systémov správy obsahu (CMS), intranetov, portálov a aplikácií na mieru. Zope komunita je tvorená stovkami spoločností a tisíckami vývojárov z celého sveta, ktorí pracujú na vývoji samotnej plaformy i Zope aplikácií. Zope je napísaný v jazyku Python (objektovo orientovaný skriptovací jazyk umožňujúci vysokú produktivitu).
Informations Archív (Archive)  
Archív starších informácií (IKT). Archive of older information (ICT).
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2024 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2024 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: