Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » Downloads

Downloads

Document Actions
Up one level
IKT (ICT)
Downloads Plone 3.x.x, Kupu - slovenský preklad (aktuálne preklady). Plone 2.5.x and 3.x.x, Kupu 1.4 - slovak translation (recent translations). [1 kB]
Plone 3.x.x, Kupu - slovenský preklad (aktuálne preklady), slovak translation (recent translations)
Downloads Plone 2.0  
Plone 2.0.x, slovenský preklad (staršie preklady). Plone 2.0.x slovak translation (old translations).
Downloads Plone 2.1 plus 2.5  
Zdroje (napr. preklady) k Plone 2.1.x a 2.5.x ... Plone 2.1.x and 2.5.x resources (e.g. translations) ... Preklady pre verzie 2.1.x a 2.5.x sú spoločné. Please note that the translations for both the 2.1.x and the 2.5.x are kept in the same files.
Downloads Plone 2.5 plus 3 plus Kupu  
Zdroje (napr. preklady) k Plone 2.5.x a 3.x.x ... Plone 2.5.x and 3.x.x resources (e.g. translations) ... Preklady pre verzie 2.5.x a 3.x.x sú spoločné. Please note that the translations for both the 2.5.x and the 3.x.x are kept in the same files.
Downloads Plone 3 plus Kupu  
Zdroje (napr. preklady) k Plone 3.x.x ... Plone 3.x.x resources (e.g. translations) ...
Downloads Preklady Plone a produktov pre Zope do Slovenčiny [2.2 kB]
"Oficiálne" i "neoficiálne" preklady Plone a produktov pre Zope do Slovenčiny nájdete v sekcii "Na stiahnutie" (Downloads) v časti venovanej IKT (ICT). Posledná zmena prekladov/linkov: Júl 2008. Slovak translation for Plone and Zope products (in ICT in Downloads). Last modification of translations/links: Jul 2009.
Downloads Produkty pre Plone/Zope - Products  
Produkty pre Plone/Zope slovenský preklad. Plone/Zope Products slovak translation. Varovanie: pozor aj staršie preklady. Warning: old (maybe outdated) translations are also included.
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2024 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2024 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: