Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » Downloads » Plone 2.0

Plone 2.0

Document Actions
Up one level
Plone 2.0.x, slovenský preklad (staršie preklady). Plone 2.0.x slovak translation (old translations).
Plone 2.0 plone-fzki-sk.po.gz [1 kB]
Tento súbor takmer určite nebudete potrebovať. Lokalizačný po-súbor Plone pre Slovenčinu (gzip-ovaný) doplnený o preložené reťazce (názvy) používané na FZKI SPU, ktoré zodpovedajú typickej štruktúre fakulty univerzity na Slovensku (samozrejme názvy konkrétnych pracovísk Vám asi budú na nič).
Plone 2.0 plone-sk.po.gz [1 kB]
Lokalizačný po-súbor Plone 2.0.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.0.x po-file (gzipped).
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: