Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » IKT » Na stiahnutie » Plone 2.1 plus 2.5

Plone 2.1 plus 2.5

Document Actions
Nahor
Zdroje (napr. preklady) k Plone 2.1.x a 2.5.x ... Plone 2.1.x and 2.5.x resources (e.g. translations) ... Preklady pre verzie 2.1.x a 2.5.x sú spoločné. Please note that the translations for both the 2.1.x and the 2.5.x are kept in the same files.
Plone 2.1 plus 2.5 archetypes-sk.po.gz [1 kB]
Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): archetypes-sk.po.gz
Plone 2.1 plus 2.5 atcontenttypes-sk.po.gz [1 kB]
Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): atcontenttypes-sk.po.gz
Plone 2.1 plus 2.5 atreferencebrowserwidget-sk.po.gz [1 kB]
Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): atreferencebrowserwidget-sk.po.gz
Plone 2.1 plus 2.5 cmfplacefulworkflow-sk.po.gz [1 kB]
Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): cmfplacefulworkflow-sk.po.gz
Plone 2.1 plus 2.5 linguaplone-sk.po.gz [1 kB]
Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): linguaplone-sk.po.gz
Plone 2.1 plus 2.5 passwordresettool-sk.po.gz [1 kB]
Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): passwordresettool-sk.po.gz
Plone 2.1 plus 2.5 plone-2.1.hashes.txt [1 kB]
Haše (sha256, sha1, md5) lokalizačných po-súborov Plone 2.1.x a 2.5.x pre Slovenčinu. Hashes (sha256, sha1, md5) of Slovak translation of Plone 2.1.x and 2.5.x po-files.
Plone 2.1 plus 2.5 plone-sk.po.gz [1 kB]
Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): plone-sk.po.gz
Plone 2.1 plus 2.5 plonelanguagetool-sk.po.gz [1 kB]
Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): plonelanguagetool-sk.po.gz
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: