Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » Downloads » Plone 3 plus Kupu

Plone 3 plus Kupu

Document Actions
Up one level
Zdroje (napr. preklady) k Plone 3.x.x ... Plone 3.x.x resources (e.g. translations) ...
Plone 3 plus Kupu PloneTranslations Plone-3.x.x, Kupu (SHA256, SHA1, MD5, Slovenčina, Slovak) [6.6 kB]
SHA256, SHA1 a MD5 hashe pre Plone a Kupu po-súbory s prekladmi do Slovenčiny. SHA256, SHA1, and MD5 hashes for the Plone and Kupu Slovak po-files.
Plone 3 plus Kupu PloneTranslations Plone-3.x.x, Kupu (Zoznam, Listing, Slovenčina, Slovak) [1.2 kB]
Zoznam časti PloneTranslations s prekladmi do Slovenčiny, pot-súbory sú zahrnuté pre referenciu. Listing of the PloneTranslations' section with Plone Slovak po-files, the pot-files are included for reference purposes.
Plone 3 plus Kupu PloneTranslations Plone-3.x.x, Kupu (Preklady, Translations, Slovenčina, Slovak) [179.3 kB]
Časť PloneTranslations s prekladmi do Slovenčiny, pot-súbory sú zahrnuté pre referenciu. The PloneTranslations' section with Plone Slovak po-files, the pot-files are included for reference purposes.
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: