Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie

i18nfolder-sk.po.gz

Document Actions
Slovenský preklad, i18nfolder-sk.po, (gzip-ovaný) pre I18NFolder (Cyrille Lebeaupin (http://ingeniweb.com)) / Slovak translation of I18NFolder product (gzipped, Plone)

Adresa odkazu: http://fzki.uniag.sk/web/ict/i18nfolder-sk.po.gz

Vytvoril(a) www-fzki 19. 02. 2005 — Posledná zmena 22. 02. 2005
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: