Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » CMS Plone

CMS Plone

Odkazy na niektoré zdroje k CMS Plone - references to some local resources.
 Title   Last Modified   Description 
CMS Plone Preklady Plone a produktov pre Zope do Slovenčiny 12. 07. 2009 "Oficiálne" i "neoficiálne" preklady Plone a produktov pre Zope do Slovenčiny nájdete v sekcii "Na stiahnutie" (Downloads) v časti venovanej IKT (ICT). Posledná zmena prekladov/linkov: Júl 2008. Slovak translation for Plone and Zope products (in ICT in Downloads). Last modification of translations/links: Jul 2009.
CMS Plone PloneTranslations Plone-3.x.x, Kupu (SHA256, SHA1, MD5, Slovenčina, Slovak) 12. 07. 2009 SHA256, SHA1 a MD5 hashe pre Plone a Kupu po-súbory s prekladmi do Slovenčiny. SHA256, SHA1, and MD5 hashes for the Plone and Kupu Slovak po-files.
CMS Plone PloneTranslations Plone-3.x.x, Kupu (Zoznam, Listing, Slovenčina, Slovak) 12. 07. 2009 Zoznam časti PloneTranslations s prekladmi do Slovenčiny, pot-súbory sú zahrnuté pre referenciu. Listing of the PloneTranslations' section with Plone Slovak po-files, the pot-files are included for reference purposes.
CMS Plone PloneTranslations Plone-3.x.x, Kupu (Preklady, Translations, Slovenčina, Slovak) 12. 07. 2009 Časť PloneTranslations s prekladmi do Slovenčiny, pot-súbory sú zahrnuté pre referenciu. The PloneTranslations' section with Plone Slovak po-files, the pot-files are included for reference purposes.
CMS Plone Plone 3 plus Kupu 12. 07. 2009 Zdroje (napr. preklady) k Plone 3.x.x ... Plone 3.x.x resources (e.g. translations) ...
CMS Plone Virtuálne prostredia, komunikácia a viacfaktorová autentifikácia v organizačných jednotkách inštitúcie. Virtual environments, communication and multi-factor authentication in organizational units. 17. 03. 2008 Rastislav MUCHA, Miloslav MUCHA: Príspevok --- Virtuálne prostredia, komunikácia a viacfaktorová autentifikácia v organizačných jednotkách inštitúcie. Article --- Virtual environments, communication and multi-factor authentication in organizational units. ( mucha-mucha-sit-2008-prispevok.pdf 253.5 kB ) This contribution briefly mentions some of the possibilities of virtualization and multi-factor authentication with a significant role for the often overlooked SSH protocol. Short information on practical aspects of implementation and deployment at Slovak Agricultural University is also provided. Self-explanatory diagrams and pictures are included. Keywords: Virtualization, QEMU, SSH, PuTTY, HTTP Proxy, Socks Proxy, Apache HTTP Server, Public Key Authentication, OpenBSD, FreeBSD, Multi-Factor Authentication, Zope, CMS Plone. Tento príspevok naznačuje niektoré možnosti virtualizácie a viacfaktorovej autentifikácie so signifikantným zapojením často prehliadaného protokolu SSH. Stručné informácie k praktickým aspektom implementácie a nasadenia v podmienkach Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sú tiež spomenuté. Samoilustračné diagramy a obrázky dopĺňajú text. Kľúčové slová: virtualizácia, QEMU, SSH, PuTTY, HTTP proxy, Socks proxy, Apache HTTP server, autentifikácia verejným kľúčom, OpenBSD, FreeBSD, viacfaktorová autentifikácia, Zope, CMS Plone.
CMS Plone Plone 2.5 plus 3 plus Kupu 17. 03. 2008 Zdroje (napr. preklady) k Plone 2.5.x a 3.x.x ... Plone 2.5.x and 3.x.x resources (e.g. translations) ... Preklady pre verzie 2.5.x a 3.x.x sú spoločné. Please note that the translations for both the 2.5.x and the 3.x.x are kept in the same files.
CMS Plone Plone 2.0 06. 05. 2007 Plone 2.0.x, slovenský preklad (staršie preklady). Plone 2.0.x slovak translation (old translations).
CMS Plone Mucha, M. a Mucha, R.: CMS ako univerzálny virtualizačný nástroj aka Virtuálna spolupráca a správa projektov s využitím CMS (prezentácia na SIT 2007) 02. 04. 2007 Mucha, M. a Mucha, R.: CMS ako univerzálny virtualizačný nástroj aka Virtuálna spolupráca a správa projektov s využitím CMS (prezentácia na SIT 2007). Poznámky k využívaniu CMS a web-aplikácií (nielen) na FZKI SPU od roku 2001. Stručné vyjadrenie k niektorým možnostiam virtuálnej spolupráce a správy projektov (CMS Plone, Zope, virtuálna spolupráca, správa projektov).
CMS Plone Plone 2.1 plus 2.5 08. 01. 2007 Zdroje (napr. preklady) k Plone 2.1.x a 2.5.x ... Plone 2.1.x and 2.5.x resources (e.g. translations) ... Preklady pre verzie 2.1.x a 2.5.x sú spoločné. Please note that the translations for both the 2.1.x and the 2.5.x are kept in the same files.
CMS Plone Miloslav Mucha, Rastislav Mucha, 2006: Poznámky k optimalizácii prístupu k prostriedkom IKT 25. 12. 2006 Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k optimalizácii prístupu k prostriedkom IKT. EUNIS.sk, máj 2006.
CMS Plone I-portály - brány k informáciám 30. 05. 2005 I-portály - brány k informáciám. NitLib 2005. Knižnice v digitálnom svete.
CMS Plone Darina Tóthová, Miloslav Mucha, Beáta Bellérová: A System of ICT Education for University Employees 19. 02. 2005 Darina Tóthová, Miloslav Mucha, Beáta Bellérová: A System of ICT Education for University Employees. (simExaminer, Python, Zope, CMF, CMS Plone, e-learning, e-vzdelávanie, tests, testy) EUNIS 2004, Bled, Slovenia, Slovinsko
CMS Plone Prehľad o využívaní systémov na správu obsahu (CMS) na FZKI – súčasný stav, pripravované projekty 19. 02. 2005 Prehľad o využívaní systémov na správu obsahu (CMS) na FZKI – súčasný stav, pripravované projekty (plný text príspevku) / Content Management Systems (CMS) Utilization at HLEF Review – Current State, New Projects (full contribution), Zope, CMF, Plone, content objects, content management, user support, 2004
CMS Plone Prehľad o využívaní systémov na správu obsahu (CMS) na FZKI – súčasný stav, pripravované projekty (úvod) 19. 02. 2005 Prehľad o využívaní systémov na správu obsahu (CMS) na FZKI – súčasný stav, pripravované projekty (úvod) / Content Management Systems (CMS) Utilization at HLEF Review – Current State, New Projects (introduction), Zope, CMF, Plone, content objects, content management, user support, 2004
CMS Plone Projekt — Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre 19. 02. 2005 Doplňujúce poznámky k CMS na SPU (CMS, CMS SPU, Správa obsahu na SPU, Systém správy obsahu, Plone) 8.—9. augusta 2004 spracovali: Miloslav Mucha a Rastislav Mucha (12 strán, 13 obrázkov, 1642426 bytes, pdf)
CMS Plone Poznámky k návrhu štruktúry systému pre internacionalizovanú správu obsahu v akademickom prostredí 08. 02. 2005 Poznámky k návrhu štruktúry systému pre internacionalizovanú správu obsahu v akademickom prostredí. Notes on Structure of CMS for Internationalized Content Management in Academic Environment. Rastislav Mucha, Miloslav Mucha (content management system CMS, internationalization, CMS structure, Zope, Plone, systém správy obsahu CMS, internacionalizácia, štruktúra CMS)
CMS Plone Web-rozhranie ako prostriedok uľahčenia dolovania dát pre bežných užívateľov 08. 02. 2005 Web-rozhranie ako prostriedok uľahčenia dolovania dát pre bežných užívateľov. Web-UI = Data-Mining for Normal Users Made Easy. Rastislav Mucha, Zlatica Ivanová-Muchová (knowledge discovery, data-mining, web searching, R, Python, Zope, CMS Plone, objavovanie znalostí, web-vyhľadávanie)

Sub-topics

No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2023 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2023 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: