Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » Members » Ing. Andrej Tárník » Svetový deň vody 2014 » Svetový deň vody

Svetový deň vody 2014

Document Actions
Informácie o podujatiach na FZKI pri príležitosti 22. marca - Svetového dňa vody
Svetový deň vody 2014: Voda a energia

Tohtoročný Svetový deň vody sa nesie pod heslom Voda a energia. Tieto dva elementy sú úzko prepojené a na sebe závislé. Produkcia a prenos energie vyžaduje využívanie vodných zdrojov, najmä pri vodných, jadrových a tepelných elektrárňach. Naopak, 8 % svetovej produkcie energie je spotrebovaných pri čerpaní, úprave a dodávke vody.

FZKI si uvedomuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť vody a preto si každoročne Svetový deň vody pripomína. Aj tento rok fakulta v spolupráci so Študentskou radou organizovala fotosúťaž a odborné prednášky na témy súvisiace so Svetovým dňom vody. Cieľom fotosúťaže ako aj prednášok je šíriť osvetu o dôležitosti a význame vody medzi ľuďmi.

Oslavy dňa vody na FZKI

Dňa 18.3.2014 prebehla na FZKI oslava dňa vody a vyhlásenie výsledkov našej fotosúťaže. Na úvod doc. Jurík vo svojej prednáške vyzdvihol význam vody pre krajinu a zvlášť pre energetiku, ako hlavnú tému tohto ročníka svetového dňa vody - voda a energia. Niekoľko slov o vode z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry predniesol aj prof. Supuka. V tento deň bola predstavená aj nová publikácia - Svetový deň vody 2013, ktorá zachytáva minuloročné oslavy a fotografie ku dňu vody.

Všetkým autorom fotografií ďakujeme za zapojenie sa a víťazom gratulujeme.

foto
Doc. Jurík počas prednášky o význame vody.
foto
Autori víťazných snímok.
foto
Publikácia Svetový deň vody 2013 obsahuje fotografie zapojené do fotosúťaže minulý rok.
foto
Výstava fotografií v priestoroch fakulty pod Zoborom.
foto
1. miesto: Lenka Šťastná - Horúce lúče na hladine
foto
2. miesto: Adrián Pyteľ - Harmony
foto
3. miesto: Denisa Petreková - Voda a energia
foto
Hlasovanie verejnosti: Ivana Majzlíková - Mrazivý raj

Svetový deň vody 2013 na FZKI...

Created by tarnik_a 06. 02. 2013 — Last modified 21. 03. 2014
Svetový deň vody
 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2015 : www-fzki (mrm et al).

CMS Plone Copyright © 2000-2015 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: