Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie

Svetový deň vody 2015

Document Actions
Informácie o podujatiach na FZKI pri príležitosti 22. marca - Svetového dňa vody
Svetový deň vody 2015: Voda a udržateľný rozvoj

FZKI si uvedomuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť vody a preto si každoročne Svetový deň vody pripomína. Aj tento rok fakulta v spolupráci so Študentskou radou organizuje fotosúťaž a odborné prednášky na témy súvisiace so Svetovým dňom vody. Cieľom fotosúťaže ako aj prednášok je šíriť osvetu o dôležitosti a význame vody medzi ľuďmi.

Svetový deň vody 2014 na FZKI...

Pravidlá fotosúťaže

Ako sa zapojiť:

 • Fotografie na tému „Voda“ (maximálne 3 ks) posielajte do 11.03.2015 elektronicky na adresu sr.fzki@gmail.com
 • K fotografiám pripojte názov fotografie, miesto zachytenia a meno autora.
 • Prijaté fotografie budú vytlačené a vystavené v priestoroch fakulty od 16. do 27. marca 2015.
 • Výhercov súťaže vyberie porota zložená z učiteľov FZKI a členov Študentskej rady FZKI. Výhercovia získajú vecné ceny. Výsledky budú zverejnené počas osláv Svetového dňa vody na FZKI.
 • Zároveň budú všetky prijaté fotografie 12. marca 2015 zverejnené na FB stránke Študentskej rady FZKI, kde do 18. marca bude prebiehať hlasovanie o najkrajšiu fotku. Rozhodujúci je počet „páči sa mi to“ pod fotkou v albume. Autor fotografie s najvyšším počtom hlasov získa vecnú cenu.

Ďalšie pravidlá:

 • Vyhlasovateľom fotosúťaže je Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU a Študentská rada FZKI.
 • Do fotosúťaže sa môže zapojiť každý študent a pracovník SPU v Nitre.
 • Fotografie musia byť v primeranej kvalite, grafické úpravy snímok sú povolené.
 • Fotografie nespĺňajúce požiadavky organizátorov nebudú do súťaže a výstavy zaradené.
 • Organizátori si vyhradzujú právo na zverejnenie fotografií pre účely propagácie výstavy podľa § 25 a § 26 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Za takéto použitie fotografií nevzniká povinnosť uhradiť autorovi fotografií odmenu.
 • Účastníci výstavy musia byť autormi snímok a súhlasiť s týmto prehlásením: "Čestne prehlasujem, že som autorom fotografického diela podľa § 6 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)".
 • Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov (napr. prihlásenie fotografií, na ktoré účastníci nevlastnia autorské práva a pod.).
 • Vecné ceny nie sú nárokovateľné.
 • Zapojením sa do súťaže akceptujete jej pravidlá.
 • Prípadné zmeny v podmienkach alebo organizačných pokynoch budú zverejnené na tejto stránke a na http://www.facebook.com/studentiFZKI.

Svetový deň vody 2014 na FZKI...

Vytvoril(a) tarnik_a 06. 02. 2013 — Posledná zmena 24. 02. 2015
Svetový deň vody
 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: