Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » Horticulture and Landscape Engineering Faculty

Horticulture and Landscape Engineering Faculty

Document Actions
FZKI Info-Portál, http://fzki.uniag.sk/


Web-stránky fakulty nájdete na URL:
http://www.fzki.uniag.sk/...

 

FZKI

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
Tulipánová 7, 949 76 Nitra, SR (SK, SVK)
e-mail: dekfzki@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5412 fax: +421 (37) 641 5444
http://www.fzki.uniag.sk/

Základné informácie o štúdiu na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva...

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (mapa s vyznačenými lokalitami fakulty) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikla v roku 1995. Poskytuje študijné programy troch stupňov: bakalársky, inžiniersky a doktorandský.

Úradná výveska fakulty je umiestnená na jej dekanáte.

Fakulta sa prioritne sústreďuje na vzdelávanie odborníkov orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, obnovu a údržbu zelene, na plánovanie a tvorbu krajiny, ochranu pôdy, vôd, ovzdušia, pozemkové úpravy, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

Na fakulte sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so zásadami Európskeho systému transferu kreditov.

 


Informácie o uplatnení absolventov, fakulte, študijných programoch, podmienkach prijatia, termínoch nájdete na http://fzki.uniag.sk/ a na Informácie o uplatnení absolventov, fakulte, študijných programoch, podmienkach prijatia, termínoch...Facebooku...

 

Created by www-fzki 11. 03. 2004 — Last modified 25. 03. 2015

 

 

Acta
ENVIRO Nitra
Svetový deň vody
 
Chcete u nás študovať?
Hydrophysics
S-Oktopus
Hortivar
LE:NOTRE
 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2015 : www-fzki (mrm et al).

CMS Plone Copyright © 2000-2015 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: