Slovensko – krajina neznámych vlastníkov, Medzinárodná vedecká konfrencia, Nitra, 11. – 12. októbra 2018
Konferencia | Organizačné Informácie | Doplňujúce Informácie | Program | Projekt | FZKI

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Komora pozemkových úprav SR Vám ďakujú za Váš záujem o medzinárodnú vedeckú konferenciu „Slovensko — krajina neznámych vlastníkov“ usporiadanú pod záštitou rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov, Doplňujúce informácie

Program — PDF dokument (Aktuálny k dobe konania konferencie...)

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na diskusiu o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu/benefitov, reálnej využiteľnosti, spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie v nosných témach:

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Odborní garanti

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.,
Rektorka SPU v Nitre

Ing. Vladimír Uhlík,
Predseda predstavenstva a zastupujúci tajomník KPÚ SR

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Programový výbor

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (+421 907 728 176)
RNDr. Anton Julény (+421 905 447 748)
Ing. Jozef Urban (+421 905 465 048)

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Organizačný výbor

Ing. Mária Tárníková, PhD.
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
Ing. Andrej Tárník, PhD.
Ing. Ľubomír Konc, PhD.

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Kontaktný e-mail konferencie

sk.knv2018@gmail.com

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Dátum a miesto konania

11. až 12. októbra 2018
Kongresové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Doplňujúce Informácie (Aktuálne k dobe konania konferencie...)

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov, Medzinárodná vedecká konfrencia, Nitra, 11. – 12. októbra 2018

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok bol 65 EUR. Zahŕňal: konferenčné materiály, organizačné náklady, občerstvenie a obed počas konferencie, diskusný večer s občerstvením (vrátane večere) a spoločenským programom.

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Inštrukcie k platbe vložného

Účastník mimo SPU:
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
VS: 04200
Správa pre prijímateľa: 04200 + meno a priezvisko účastníka konferencie

Účastník z SPU:
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Prvok ŠPP: O-18-104/0302-00
F: 46
FO: 09412
FS: 104200
PU: 1040
Správa pre prijímateľa: 04200 + meno a priezvisko účastníka konferencie

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Dôležité termíny konferencie

30.09.2018 — Termín záväznej prihlášky na konferenciu a zaplatenia vložného.

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Prihlasovanie na konferenciu

Registrácia je ukončená. Ďakujeme!

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Program konferencie (Aktuálny k dobe jej konania...)

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov, Medzinárodná vedecká konfrencia, Nitra, 11. – 12. októbra 2018

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov, Program (program.pdf)

Konferencia | Organizačné Informácie | Doplňujúce Informácie | Program | Projekt


SPU Logo KPU Logo FZKI Logo

Podporené grantovým projektom KEGA 008SPU-4/2017:
Otvorený vzdelávací a informačný cyklus o pozemkových úpravách
a ich aspektoch s medzirezortným zastrešením